לוח זמנים אולימפיאדת החלל ע"ש רמון

לתלמידי בתי-הספר היסודיים, שנה"ל תשפ"א

שלב מועד ביצוע / הגשה שעות מהות השלב
הרשמה עד לתאריך
כ״ד בתשרי תשפ"א 12.10.20
יש  להיכנס לאתר התחרות בקישור הבא ולמלא את טופס ההרשמה.
אירוע פתיחה קישור להרצאה יישלח בתאריך
כ״ז בתשרי תשפ"א 15.10.20
עד השעה 15:00 הרצאה וירטואלית להצגת מבנה התחרות ונושאיה
ההרצאה כוללת לימוד מושגים בסיסיים וידע רלוונטי, שיסייעו לתלמידים להתכונן להמשך התחרות. ההרצאה מהווה פתיחה וחשיפה לתחרות, אך אינה מהווה אחד משלבי המיון ואין צורך להתכונן לקראתה. יחד עם זאת, הצפייה בה חיונית לצורך הכנה לשלב הראשון של התחרות.
שלב א' כ״ג עד כ״ה בחשון תשפ"א
10-12.11.20
(לכל בית ספר ייקבע מועד)
10:00-13:00 חידון מקוון א-סינכרוני
החידון יכלול שאלות מורכבות המצריכות היכרות רחבה עם תחום הידע, יכולת חשיבה מעמיקה, הסקת מסקנות ושימוש בידע באופן פעיל.
כשלב מקדים יקבלו הקבוצות המשתתפות בחידון משימת הכנה, אשר תכלול הגדרת תכנים ללימוד ממקורות מידע.
שלב ב' – ארגון פעילות בקהילה ו׳ בטבת תשפ"א
21.12.20
עד השעה 13:00 משימת שיתוף הקהילה (בי"ס/שכונה) בפרויקט יצירתי
כלל הקהילה תוזמן להשתתף בפרויקט, כאשר חברי הקבוצה יתאמו את ביצוע המשימה וידריכו את המשתתפים.
לקראת שלב ג' בתחרות כ״ב בשבט תשפ"א 4.2.21 עד השעה 13:00 הגשת משימת הכנה לשלב ג' משימת ההכנה,
תהווה בסיס למטלה אותה יידרשו התלמידים לבצע במהלך שלב ג'.
הכנת מורים לשלב ג' י״ עד כ״א בשבט תשפ"א
1-3.2.21
(לכל בית ספר ייקבע מועד)
14:00-15:00
או
15:45-17:15
הכנת מורים לחידון הסינכרוני
מועד ייקבע בתיאום עם המורה המלווה.
שלב ג' כ״ו כ״ט בשבט תשפ"א

8-11.2.21
(לכל בית ספר ייקבע מועד)

10:30-12:00 חידון מקוון סינכרוני
במהלך החידון יתמודדו התלמידים יחד כקבוצה בשידור חי מול קבוצות אחרות. התלמידים יידרשו לענות על חידות מורכבות, לנתח תצפיות שיבצעו בשלב ההכנה לחידון, ולגבש מהן תוצאות ותשובות.
שלב ד' – חצי גמר כ"ג בניסן תשפ"א
5.4.21
עד השעה 13:00 בניית דגם
כל קבוצה תבנה דגם הקשור לנושא התחרות. הדגמים ייבנו על פי הנחיות ברורות שיינתנו בשלב זה.
שלב ה'
אירוע הגמר
ט׳ בסיון תשפ״א 20.5.21 09:00-16:00 אירוע סיום חגיגי
האירוע יתקיים בקמפוס המרכז הישראלי למצוינות בחינוך בירושלים.

Start typing and press Enter to search