אירוע הפתיחה

שלבי התחרות

אירוע הפתיחה
הגיע רגע האמת!
היום יוצאים כל משתתפי התחרות מבתי הספר היסודיים לדרך. מצפה לכם דרך מאתגרת ומרתקת!
אתם מתבקשים לצפות בסרטון ארוע הפתיחה של התחרות:
לסרטון בשפה העברית
לסרטון בשפה הערבית
במהלך האירוע יקבלו התלמידים הצצה לנושאי חקר החלל שיהיו במוקד התחרות השנה, הרצאת הפתיחה תכלול לימוד מושגים בסיסיים וידע רלוונטי, שיסייעו לתלמידים להתכונן להמשך התחרות.
במקרה שאין באפשרות הקבוצה להיפגש פיזית בשל הגבלות הקורונה, אנו ממליצים לצפות במצגת במהלך מפגש zoom  באמצעות שיתוף מסך על ידי המורה המלווה,ניתן להקרין המצגת לתלמידים בזמן שמתאים לכם.
ההרצאה מהווה פתיחה וחשיפה לתחרות, אך אינה מהווה אחד משלבי המיון ואין צורך להתכונן לקראתה. יחד עם זאת, הצפייה בה חיונית לצורך הכנה לשלב הראשון של התחרות.
לצפייה בחומרי הלימוד של ארוע הפתיחה
בברכת בהצלחה,
צוות אולימפיאדת החלל

אירוע פתיחה – מפגש חשיפה מקוון

אירוע  הפתיחה של אולימפיאדת החלל ע״ש אילן רמון לבתי הספר היסודיים תשפ״ג  2022-2023 יתקיים בתאריך  25.10.22 , ל' בתשרי תשפ"ג, בין השעות 11:00-12:00.

אירוע הפתיחה של האולימפיאדה הוא נקודת הזינוק להרפתקה שנתית אליה אנו מזמינים את תלמידי נבחרות בתי הספר. במהלך האירוע תכירו יחד עם התלמידים את כל השותפים שעמלים על ביצוע וניהול האולימפיאדה, תלמדו על כל שלבי התחרות ותצפו בהרצאה חווייתית בנושא אנרגיה בחלל.

אירוע הפתיחה של אולימפיאדת החלל ע"ש רמון לבתי הספר היסודיים התקיים בתאריך 25.10.22.
אירוע הפתיחה הוא  נקודת הזינוק להרפתקה שנתית אליה מוזמנים תלמידי נבחרות בית הספר, במהלכו הכירו התלמידים את כל השותפים שעמלים על ביצוע וניהול האולימפיאדה, למדו על כל שלבי התחרות וצפו בהרצאה חווייתית בנושא אנרגיה בחלל מפי מר אביב קנלבאום, מנהל הפיתוח העסקי והשיווק של תחום החלל בתעשייה האווירית.

הרצאת אירוע פתיחה בעברית

הרצאת אירוע פתיחה בערבית

אירוע הפתיחה של אולימפיאדת החלל לבתי הספר היסודיים ולחטיבות הביניים תשפ"ג

אנו בוטחים בכם בהובלת התהליך עם התלמידים ומאחלים לכולם בהצלחה

שלב א'

שלב א'

אירוע פתיחה: מפגש חשיפה מקוון


אירוע  הפתיחה של אולימפיאדת החלל ע״ש אילן רמון לבתי הספר היסודיים תשפ״ג  2022-2023 יתקיים בתאריך ב 25.10.22 , ל' בתשרי תשפ"ג, בין השעות 11:00-12:00.

אירוע הפתיחה של האולימפיאדה הוא נקודת הזינוק להרפתקה שנתית אליה אנו מזמינים את תלמידי נבחרות בתי הספר. במהלך האירוע תכירו יחד עם התלמידים את כל השותפים שעמלים על ביצוע וניהול האולימפיאדה, תלמדו על כל שלבי התחרות ותצפו בהרצאה חווייתית בנושא אנרגיה בחלל.

האתגר: חידון מקוון, מוגבל בזמן


השאלון יהיה פתוח לקריאת השאלות ולהכנסת התשובות למשך 3 שעות, ורק בשעות הייעודיות.
תותר גישה חופשית לאינטרנט במהלך החידון אבל חשוב להתכונן מראש כדי להכיר את החומר בעזרת הקישורים באתר התחרות. אפשר להתחלק לקבוצות מומחים, כשכל קבוצה קוראת סוג אחד של מקורות מידע.
מסמכי ההיערכות לשלב זה יפורסמו לאחר אירוע הפתיחה של התחרות

הסתיים שלב א' של אולימפיאדת החלל לבתי הספר היסודיים, רשימת הממשיכים לשלב הבא תתפרסם בימים הקרובים.

האתגר: חידון מקוון, מוגבל בזמן

המשימה הראשונה שלכם כקבוצה תהיה להשתתף בחידון אשר יבחן את ידיעותיכם בתחומים הבאים:

 • מערכת השמש – התמקדות באטמוספירות של כוכבי הלכת ואטמוספירת כדור הארץ, בפרט: בעובי, בשכבות השונות ותכונותיהן, במשטר הרוחות ובגזים המרכיבים אותן; השמש כמקור אנרגיה.
 • תכנית ארטמיס – היכרות עם משימת ארטמיס ומשגרי ה- Starship ו- SLS, תוך התמקדות בהבדלים בין שני המשגרים הגדולים בעולם והתפקידים של כל אחד מהם במשימות ארטמיס.
 • השפעת גז מתאן ומקורותיו על פני כדור הארץ
 • מנועים רקטיים – עקרונות פעולה, מבנה וסוגי דלקים: דלק נוזלי לעומת דלק מוצק
 • השפעת גזי חממה על שינויי האקלים בכדור הארץ

הקישור לחידון יהיה פעיל באתר רק בתאריכים כ"ו – כ"ט חשוון תשפ"ב, 20-23.11.22 בין השעות 10:00-13:00. כל בית ספר ישובץ לאחד מהתאריכים, מועד השיבוץ יישלח אליכם בדוא"ל.

תותר גישה חופשית לאינטרנט במהלך החידון אבל חשוב להתכונן מראש כדי להכיר את החומר בעזרת הקישורים באתר התחרות. אפשר להתחלק לקבוצות מומחים, כשכל קבוצה קוראת סוג אחד של מקורות מידע.

מבצעים את משימות ההכנה לשלב א' המתוארות במכתב ההכנה.
אין צורך להגיש את המשימות. שימו לב! מספר הנושאים וכמות הידע רבים, אך כך גם מספר המשתתפים בקבוצה שלכם. מומלץ לחלק את הזמן ואת העבודה באופן יעיל בין כל חברי הקבוצה, כך תוכלו להגיע מוכנים לחידון השלב הראשון.

 • החידון יופיע באתר רק בתאריכים כ"ג עד כ"ה בחשוון תשפ"א, 10-12.11.20. כל בית ספר משובץ לאחד התאריכים, השיבוץ יישלח בדוא"ל.
 • המענה על החידון מתבצע עם חומר פתוח ואפשר לחפש מידע באינטרנט. חיפוש התשובות והמענה על השאלות צריך להתבצע על ידי תלמידי הקבוצה בלבד ואסור למבוגרים או למי שאינו חבר בקבוצה לסייע.
 • על החידון עונים יחד כקבוצה. אפשר (ומומלץ) לפתוח את החידון על מספר מחשבים בו זמנית, ולחלק את התלמידים לקבוצות עבודה, כשכל קבוצה פותרת חלק אחר בחידון.
 • הגשת התשובות חייבת להתבצע כולה ממחשב אחד בלבד. מילוי של יותר משאלון אחד עלול להביא לפסילת ביה"ס. מדפסת המחוברת לאחד המחשבים תוכל להיות לכם לעזר.
 • לתשומת לבכם: יעמדו לרשותכם 3 שעות למילוי החידון ולהגשתו. באחריות כל קבוצה להיות מוכנה לענות על החידון במועד שנקבע. קבוצה אשר לא תשלים את החידון במסגרת הזמן הנתון, לא תוכל להמשיך בתחרות.

הסתיים שלב א' של התחרות

השאלונים ייפתחו למענה בשעה שצוינה במכתב ההזמנה. הכניסה לשאלון תתאפשר באמצעות סיסמה שקיבלה כל קבוצה ובתאריך אליו שובצה.

לצפייה בשאלון שלב א'

למענה על שאלון שלב א'

לכניסה לשאלון שלב א' בעברית

לכניסה לשאלון שלב א' בערבית

השאלונים ייפתחו למענה בשעה שצוינה במכתב ההזמנה. הכניסה לשאלון תתאפשר באמצעות סיסמה שתקבל כל קבוצה ובתאריך אליו שובצה.

משימת ההכנה מפורטת במכתב ההנחיות לקראת שלב א' בעברית ובערבית.

שלב ב'

שלב ב'

האתגר: משימת שיתוף הקהילה בפרויקט יצירתי


כל החברי הקהילה יוזמנו להשתתף בפרויקט, כאשר חברי הנבחרת ידריכו וילוו תלמידים או חברי קהילה אחרים בביצוע הפרויקט.
לאחר ביצוע המשימה ישלחו חברי הנבחרת תיעוד שלה אשר יזכה אותם בניקוד.
מסמכי ההיערכות לשלב זה יפורסמו עם פרסום תוצאות שלב א'

הסתיים שלב ב' של אולימפיאדת החלל לבתי הספר היסודיים, רשימת הממשיכים לשלב הבא תתפרסם בימים הקרובים.

תלמידים ומורים יקרים,

בשלב זה עליכם לתכנן ולהפיק יריד הנעה רקטית – 2023   MOTOROCKET. במרכז האירוע תחרות הנעת כלי רכב רקטיים בהשתתפות חברי הקהילה. התחרות מזמנת יצירה משותפת וחיבור אישי בין חברי הקהילה ופותחת צוהר לנושא האולימפיאדה: אנרגיה בטכנולוגיות חלל. הפקת האירוע היא תהליך תוסס ומתמשך המזמן למשתתפים תכנון משותף, המצאות, ניסויים, שיפור ומיטוב (אופטימיזציה) אשר בסופו מתקיימת תחרות קבוצתית המשמשת במה להצגת התוצרים.

יריד הנעה רקטית "MOTOROCKET" יכלול תחרות קהילתית שבה הקבוצות המשתתפות יבנו מתקנים/ כלים (רכבים/טילים) המתבססים על הנעה רקטית. תכנון המתקנים וההוראות לבחינתם יוגדרו על ידיכם, לדוגמה: החומרים והכלים שבהם תאפשרו להשתמש, הזמן והמשאבים שיוקצו לתהליך ומחוון להערכת ביצועי הרכב המבוסס על הנעה רקטית. במסגרת ההכנה לתחרות הקהילתית תקיימו מפגש ראשוני בו תציגו לקהילה את בעיית פליטות הפד"ח על ידי תחבורה בהקשר לשינוי האקלים, ואת האפשרות ללמוד מטכנולוגיות חלל על מנת לפתור בעיות על פני כדור הארץ. לשם כך תציגו את עקרונות ההנעה הרקטית ואת חשיבותה של טכנולוגיה זו בהקשר לפעילות האנושית בחלל. כמו כן, תציגו את האירוע התחרותי ואת תהליך התכנון והבניה המצפה לקבוצות המתחרות.

עליכן להגיש את תיעוד תהליך התכנון והביצוע של היריד בצורת ניזלטר מקוון עד לתאריך 1.2.23 בשעה 13:00, בהתאם להנחיות.

שלב ג'

שלב ג'

האתגר: חידון אינטראקטיבי בזמן אמת ומשימת חקר.


המענה על השאלות יתבצע בזמן אמת. לרשות הקבוצות יעמוד זמן קצוב וקצר לכל שאלה, ולכן נדרש לימוד מקדים מעמיק של החומר הרלוונטי – כפי שיפורט באתר האולימפיאדה.
כשלב מקדים יקבלו הקבוצות משימת הכנה, אשר תהווה בסיס למטלה אותה יידרשו התלמידים לבצע במהלך החידון המקוון.
מסמכי ההיערכות לשלב זה יפורסמו עם פרסום תוצאות שלב ב'.

הסתיים שלב ג' של אולימפיאדת החלל לבתי הספר היסודיים, רשימת הממשיכים לשלב הבא תתפרסם בימים הקרובים.

ברכות לבתי הספר העולים לשלב ג' של אולימפיאדת החלל ע"ש רמון!

לקראת השלב השלישי בתחרות, תצטרכו להעמיק את ידיעותיכם בחומר שלמדתם לשלב א', וכן להרחיב את ידיעותיכם בתחומים נוספים. בשלב הראשון למדתם על כוכבי הלכת, ועל משימות חלל שנועדו לחקור את כוכבי הלכת. בשלב הזה תתמקדו ותעמיקו את הידיעות שלכם בחקר האטמוספירה והטופוגרפיה של גרמי שמיים במערכת השמש.

במהלך שלב ג' עליכם להתמודד עם שתי משימות עיקריות:

 1. ביצוע חקר מיקרו-אנלוגי והגשת תיעוד תוצאות
 2. השתתפות בחידון מקוון א-סינכרוני

על המשתתפים לשלוח אלינו תיעוד של משימת החקר עד התאריך 13.2.22.

האירוע המסכם את שלב ג' יתקיים בין התאריכים 15-17.2.22 בין השעות 10:00-11:30. השיבוץ לחידון נשלח אליכם במייל.

הניקוד של שלב שלישי יורכב מניקוד על משימת החקר ועל החידון.

החידון ויכלול שני חלקים:

חלק א' –  שעה וחצי של חידון מקוון א-סינכרוני קצוב בזמן הבנוי בפלטפורמת SOCRATIVE .

חלק ב' – מפגש סינכרוני אשר יועבר בשידור חי ב- ZOOM לכל הקבוצות המשתתפות ובו, בין השאר, תערך הצגה חגיגית של המשתתפים וצפייה משותפת בהרצאה חווייתית.

כל המשימות של שלב ג', כולל החידון עצמו ניתנות לביצוע הן כקבוצה שעובדת בכיתה במפגשים פיזיים והן במתכונת של עבודה מרחוק.

חצי הגמר

חצי הגמר

האתגר: בניית דגם


ההנחיות לבניית הדגם יפורסמו לאחר סיום שלב ב'. הדגם ישקף את מרב ידיעותיכם והבנתכם את הנושא, כאשר גם יצירתיות ואסתטיקה יילקחו בחשבון. את הדגם תתעדו בין השאר בסרטון וידאו שיועלה ל- YouTube ויישלח לשיפוט.
מסמכי ההיערכות לשלב זה יפורסמו עם פרסום תוצאות שלב ב'.

ברכות לבתי הספר העולים לשלב ד' של אולימפיאדת החלל!

בשלב ד' של התחרות יהיה עליכם לתכנן משימת חלל אנלוגית באתר שתבחרו על פני כדור הארץ. משימת חלל אנלוגית, היא משימת הדמיה המבוצעת על כדור הארץ לצרכי אימון, ניסויים או בחינת ציוד. חשוב לבחור משימה שתקדם ערכים מדעיים, טכנולוגיים, חינוכיים או חברתיים, שלדעתכם, עשויים לשפר את מצב האנושות בעתיד הקרוב.

בשלב חצי הגמר של התחרות, עליכם לבחור גרם שמיים במערכת השמש אותו אתם רוצים לחקור באמצעות משימה אנלוגית ולבחור אתר בכדור הארץ שמדמה לפחות בקריטריון אחד את התנאים על פני גרם השמיים. עליכם לבנות שני דגמים: דגם המייצג את הנופים הפיזיים והן את הרכב החומרים על פני השטח ובאטמוספירה וכן דגם של האתר הנבחר על פני כדור הארץ לצורך משימה אנלוגית.

אתם רשאים לבחור את דרך בניית הדגמים. ניתן לבנות את הדגמים באופן פיזי או באמצעות תב"מ – תכנון בעזרת מחשב.

מפגש הכנה ב-ZOOM יתקיים בתאריך 1.3.22 בין השעות 17:00-18:00. במהלך המפגש יתקיים תרגול מונחה של עבודה בתוכנת Tinkercad (תב"מ – תכנון באמצעות מחשב) המאפשרת בניית דגם ממוחשב. תלמידי הנבחרת מוזמנים להצטרף למפגש ההכנה לצורך תרגול עבודה ב- Tinkercad. קישור למפגש ההכנה יישלח אליכם בהמשך במייל.

עשר הקבוצות אשר יזכו במרב הנקודות בשלב זה יעלו לשלב הגמר. קבוצות אלו יביאו אִיתן את הדגמים, התוכניות והסרטונים לאירוע הגמר, ותינתן להן ההזדמנות להציג אותם בפני חבר השופטים והקבוצות האחרות.

יש להעלות את הגרסה הסופית של מסמך התיעוד והתמונות לתיקייה שהוקצתה לכם
ב-Google Drive, ואת סרטון התיעוד ל-YouTube  עד לתאריך 24.4.22 בשעה 13:00.

ברכות לבתי הספר העולים לשלב חצי הגמר של אולימפיאדת החלל!

בשלב זה של התחרות יהיה עליכם לתכנן משימת חלל שתסייע לאנושות לשפר ולייעל את משק האנרגיה על פני כדה"א. במהלך המשימה תצטרכו לנסח את מטרות המשימה, לתעד את שלבי התכנון, לבנות דגמים ולבנות יחד אתר אינטרנט ייעודי המתאר את משימת החלל שלכם על כל שלביה.

המועד האחרון להגשת התוצרים הוא 19.4.23, כ"ח בניסן, תשפ"ג עד השעה 13:00.

עשר הקבוצות אשר יזכו במרב הנקודות בשלב זה יעלו לשלב הגמר. קבוצות אלו יביאו אִיתן את הדגמים, התוכניות והסרטונים לאירוע הגמר, ותינתן להן ההזדמנות להציג אותם בפני חבר השופטים והקבוצות האחרות.

הסתיים שלב חצי הגמר של אולימפיאדת החלל!

בשלב זה של התחרות התלמידים התבקשו לתכנן משימת חלל שתסייע לאנושות לשפר ולייעל את משק האנרגיה על פני כדה"א.

עשר הקבוצות אשר זכו במרב הנקודות בשלב זה יעלו לשלב הגמר. קבוצות אלו יביאו אִיתן את הדגמים, התוכניות והסרטונים לאירוע הגמר, ותינתן להן ההזדמנות להציג אותם בפני חבר השופטים והקבוצות האחרות.

שלה הגמר יתקיים בתאריך 12.6.23 במרכז הישראלי למצוינות בחינוך בירושלים

לצפייה ברשימת בתי הספר שהשתתפו בשלב חצי הגמר באולימפיאדת החלל לבתי הספר היסודיים

לצפייה ברשימת בתי הספר שהעפילו לשלב הגמר באולימפיאדת החלל לבתי הספר היסודיים

תצוגת הדגמים שבנו בתי הספר בשלב חצי הגמר

שלב חצי הגמר יוצא לדרך!

אירוע הגמר

גמר

הם אלופים🏆 ברכות לזוכים ולזוכות בגמר אולימפיאדת החלל ע"ש רמון תשפ"ג🚀
אולימפיאדת החלל הגיעה לרגע השיא. עשרות בתי ספר התחרו על התואר הנכסף והזוכים הוכרזו בסוף אירוע הגמר החגיגי שהתקיים אתמול במרכז הישראלי למצוינות בחינוך.
השנה בפעם הראשונה אולימפיאדת החלל עסקה בנושא אנרגיה בחלל.
הנושא הנבחר הוא פרי שיתוף פעולה בין סוכנות החלל הישראלית במשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה ומשרד האנרגיה והתשתיות.
התחרות מתקיימת בשיתוף הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה – משרד החינוך ובביצוע של המרכז הישראלי למצוינות בחינוך, זו השנה התשיעית.
בתחרות השתתפו 239 בתי ספר יסודיים ו- 227 חטיבות ביניים. כ-9,000 תלמידים מכל רחבי הארץ אשר השקיעו והגיעו להישגים יוצאי דופן.
אירוע הגמר התקיים בהשתתפות מאות תלמידים נרגשים מ-20 בתי הספר: 10 יסודיים ו-10 חט"ב. התלמידים הציגו את המיזמים שלהם בפני חבר השופטים, המורכב מבכירים בתעשיית החלל והאנרגיה הישראלית ואף זכו להציג את הפרויקטים גם בפני איתן סטיבה, האסטרונאוט הישראלי השני בחלל.
במהלך היום השתתפו התלמידים בפעילות תחרותית: אתגר הבריחה לחלל🛸 קופסאות בריחה בשילוב משימות וחידות בנושאי התחרות שנלמדו.
הזוכים באולימפיאדת החלל לבתי הספר היסודיים:
מקום 1: סמילינסקי רחובות
מקום 2: ליאו בק, חיפה
מקום 3 : בר אילן בנים, רמלה
אתגר הבריחה לחלל : קדם שומרון, כפר תפוח
הזוכים באולימפיאדת החלל לחטיבות הביניים:
מקום 1: בני יהודה, מצפה גולן
מקום 2: דע"ת, קיבוץ סעד
מקום 3: חט"ב ב' אלזהראא כפר כנא
אתגר הבריחה לחלל: אורט דפנה קרית ביאליק

ברכות לזוכים ויישר כוח💪 לכל המורים והתלמידים שהשתתפו בתחרות

ברכות למשתתפים ומזל טוב למנצחים של גמר תחרות חקר החלל והאסטרונומיה לבתי ספר יסודיים, תשע"ט

272 בתי-ספר וכ-5,000 תלמידים מכל רחבי הארץ החלו את התהליך.התלמידים השתתפו לאורך השנה בחמישה שלבים, שבמהלכם התמודדו בחידונים מקוונים, נדרשו לענות על חידות מורכבות, לקיים פעילות בקהילה, לפעול יחד בקבוצה, לבצע התנסויות בכיתה ואף לבנות דגמים המתארים את פני השטח של עצמים במערכת השמש.
שיאה של התחרות היה באירוע הגמר אליו הגיעו 10 בתי ספר. התלמידים פעלו במספר תחנות, בהן: התחרו ראש בראש במענה על שאלות בנושאי מערכת השמש וחקר החלל, הפגינו בקיאות בטופוגרפיה של מאדים, ביצעו ניסוי חקר הקשור לתצפיות מדעיות עדכניות, פיענחו הרכב של חומרים באמצעות מידע ספקטרוסקופי. והשיא – הם הציגו את הדגמים אותם בנו, התבקשו להפגין ידע נרחב ולהשיב על שאלות מורכבות
במהלך האירוע שמעו התלמידים הרצאה מפי אלכס פיאסיק, מתנדב מטעם עמותת SpaceIL שסיפר את סיפורה מעורר ההשראה שלSpaceIL ומשימתה להנחית את "בראשית" – החללית הישראלית הראשונה, על הירח.
בית הספר דוד ילין, חיפה זכה במקום הראשון
בית הספר אילן רמון באר יעקב, הגיע למקום השני
ציון לשבח על בניית דגם מרשים מבחינה מדעית ועיצובית הוענק לבית הספר פרחי המדע, רחובות
תעודות ציון לשבח הוענקו לבית הספר נילי, זיכרון יעקב ולבית הספר דליות, יוקנעם

לצפייה ברשימת בתי הספר שהשתתפו בשלב הגמר

ברכות למשתתפים ומזל טוב למנצחים של גמר אולימפיאדת החלל ע"ש רמון לבתי הספר היסודיים, תשפ"א

216 בתי-ספר וכ-4,000 תלמידים מכל רחבי הארץ החלו את התהליך. 11 בתי הספר מכל רחבי הארץ השתתפו בגמר, התמידו והצליחו למרות הקשיים שהוצבו בימי הקורונה.

התלמידים השתתפו לאורך השנה בחמישה שלבים, שבמהלכם התמודדו בחידונים מקוונים, נדרשו לענות על חידות מורכבות, לקיים פעילות בקהילה, לפעול יחד בקבוצה, לבצע התנסויות בכיתה ואף לתכנן משימה ולבנות מטען ייעודי שישלח על גבי  נחתת במשימת בראשית 2 באמצעות תב"מ – תכנון בעזרת מחשב.

שיאה של התחרות היה באירוע הגמר במהלכו התלמידים השתתפו באתגר בנייה תחרותי קבוצתי קצוב בזמן באפליקציית TINKERCAD, הציגו את הדגמים שבנו בפני צוות השיפוט ובפני שאר הצוותים שעלו לגמר.ושמעו התלמידים הרצאה מפי מר ד”ר אליעד פרץ. בנושא לייזרים, יישומים ותרומות לחקר ולמשימות החלל. אליעד הוא  חוקר מוביל, עטור פרסים בנאס”א גודארד, מועמד לתוכנית האסטרונאוטים היוקרתית נאס"א.

בית הספר בית חינוך גלילי, מעלה לביא זכה בתואר "חביב הקהל", במקום השלישי זכו קבוצות ו'3 ו-ו'4 מבית הספר דוד ילין בחיפה בתי הספר.

בית הספר אילן רמון, באר יעקב זכה במקום השני, למקום הראשון הגיע בית הספר בית חינוך שמעון פרס מראש העין.

לצד פרס כספי שיקבלו הזוכים, לפעילות השראה חווייתית, תלמידי בית הספר בית חינוך שמעון פרס הוזמנו למפגש עם השר חילי טרופר, שר המדע והטכנולוגיה.

לצפייה ברשימת בתי הספר שהשתתפו בשלב הגמר

ארוע הגמר של תחרות חקר החלל והאסטרונומיה ה-5 תשע"ט

ברכות לעולים לשלב הגמר של התחרות!

לאחר עבודת שיפוט קשה ומורכבת, נדרש חבר השופטים להחליט אילו מבין הדגמים המרשימים שנשלחו אלינו יזכו את הנבחרות בהעפלה לשלב הגמר של התחרות. עשר קבוצות שהשיגו את הניקוד הגבוה ביותר יעלו לשלב הגמר.

אירוע הגמר יתקיים ביום שני, 12.6.23 כ"ג בסיון תשפ"ג, בין השעות 09:00-15:00. האירוע יתקיים במרכז הישראלי למצוינות בחינוך בירושלים

האירוע יכלול:

  • יריד משימות חלל: תערוכה ושיפוט הדגמים ע"י שופטים מתעשיית החלל והאנרגיה הישראלית.
  • מפגש עם מומחה בתחום האנרגיה/חלל
  • אתגר הבריחה לחלל: פעילות תחרותית הכוללת קופסאות בריחה בשילוב משימות וחידות בנושאי התחרות שנלמדו.
  • טקס הכרזת הזוכים וחלוקת פרסים.

 

 

שיאה של התחרות יהיה באירוע הגמר במהלכו הנבחרות המתחרות ייפגשו ויציגו את הדגמים שבנו לצורך שיפוט פרונטלי בפני חבר שופטים, שיורכב מבכירים בתעשיית החלל והאקדמיה.
מסמכי ההיערכות לשלב זה יפורסמו עם פרסום התוצאות של שלב חצי הגמר.

 • להורדת מכתב הנחיות והוראות הכנה לקראת שלב א' של התחרות בערבית

להורדת מכתב ההנחיות והוראות ההכנה לקראת שלב א' בעברית

Start typing and press Enter to search