תקנון אולימפיאדת החלל ע"ש רמון

לבתי-הספר היסודיים, שנה"ל תשפ"ג

התחרות מתקיימת ביוזמה ובמימון של סוכנות החלל הישראלית במשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, בשיתוף משרד האנרגיה ומשרד החינוך, הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה באגף מדעים א' והפיקוח על גאוגרפיה אדם וסביבה במזכירות הפדגוגית, בשיתוף ובביצוע של המרכז הישראלי למצוינות בחינוך.

מטרת התחרות

התחרות נועדה לקדם מצוינות מדעית בקרב תלמידים ולעודד חשיבה יצירתית. התחרות תחשוף בפני הילדים עולמות תוכן חדשים ובאמצעותם תעודד לימוד והעמקה של הידע בתחומי המדעים והחלל.
התחרות אינה מהווה חלק מתוכנית הלימודים של משרד החינוך.

אוכלוסיית יעד

  1. תלמידי בתי"ס יסודיים (קבוצה של 20-4 תלמידים בכיתות ד'-ו')
  2. קבוצות גיל מקבילות אשר פועלות במסגרת מוסדות חינוך בלתי פורמאליים.

הגשת מועמדות ורישום לתחרות

  • הגשת מועמדות של קבוצת תלמידים בכיתות ד'-ו' בלבד, לא תתאפשר השתתפות של תלמידים מכיתות ז'-ח', גם אם בית הספר הוא שמונה-שנתי.
  • בשלב הרביעי של התחרות יתבקש ביה"ס להעביר רשימה שמית של המשתתפים, שתכלול עד 20 תלמידים. לא תתאפשר השתתפות של קבוצה גדולה יותר בשלב הגמר.
  • הרישום ייעשה על-ידי מורה בבית הספר (או בעל תפקיד מקביל במוסד חינוך בלתי פורמאלי) ובהסכמת מנהל בית הספר, באמצעות טופס ההרשמה המפורסם באתר המרכז הישראלי למצוינות בחינוך.
  • מובהר בזה כי משלוח טופס הרשמה חתום על ידי נציג בית הספר מהווה אישור והסכמה לתנאי תקנון התחרות.
  • את טופס ההרשמה יש להגיש עד לתאריך ח' בתשרי תשפ"ג  3.10.22 פנייה שתישלח לאחר התאריך הנ"ל לא תוגש לתחרות.

שלבים ולוח זמנים

שלב מהות השלב
הרשמה יש  להיכנס לאתר התחרות בקישור הבא ולמלא את טופס ההרשמה.
אירוע פתיחה אירוע חשיפה מקוון
וובינר חשיפה למבנה התחרות ונושאיה, הרצאה הכוללת לימוד מושגים בסיסיים וידע רלוונטי להמשך התחרות. הצפייה בהרצאה חיונית לצורך הכנה לשלב הראשון של התחרות.
שלב א' חידון מקוון א-סינכרוני
החידון יכלול שאלות מורכבות המצריכות היכרות רחבה עם תחום הידע, יכולת חשיבה מעמיקה, הסקת מסקנות ושימוש בידע באופן פעיל.
כשלב מקדים יקבלו הקבוצות המשתתפות בחידון משימת הכנה, אשר תכלול הגדרת תכנים ללימוד ממקורות מידע.
שלב ב' משימת שיתוף הקהילה (למשל: מבי"ס או השכונה) בפרויקט יצירתי
הקהילה אותה תבחר הקבוצה תוזמן להשתתף בפרויקט יצירתי הקשור לתכני התחרות, כאשר חברי הקבוצה יתאמו את ביצוע המשימה וידריכו את המשתתפים.
שלב חצי גמר בניית דגם
כל קבוצה תבנה דגם הקשור לנושא התחרות. הדגמים ייבנו על פי הנחיות ברורות שיינתנו בשלב זה.
שלב  הגמר אירוע סיום חגיגי

* המועדים המדויקים מפורסמים ומתעדכנים באתר התחרות.

שלב מהות השלב
הרשמה יש  להיכנס לאתר התחרות בקישור הבא ולמלא את טופס ההרשמה.
אירוע פתיחה אירוע חשיפה מקוון
וובינר חשיפה למבנה התחרות ונושאיה, הרצאה הכוללת לימוד מושגים בסיסיים וידע רלוונטי להמשך התחרות. הצפייה בהרצאה חיונית לצורך הכנה לשלב הראשון של התחרות.
שלב א' חידון מקוון א-סינכרוני
החידון יכלול שאלות מורכבות המצריכות היכרות רחבה עם תחום הידע, יכולת חשיבה מעמיקה, הסקת מסקנות ושימוש בידע באופן פעיל.
כשלב מקדים יקבלו הקבוצות המשתתפות בחידון משימת הכנה, אשר תכלול הגדרת תכנים ללימוד ממקורות מידע.
שלב ב' – ארגון פעילות בקהילה משימת שיתוף הקהילה (למשל: מבי"ס או השכונה) בפרויקט יצירתי
הקהילה אותה תבחר הקבוצה תוזמן להשתתף בפרויקט יצירתי הקשור לתכני התחרות, כאשר חברי הקבוצה יתאמו את ביצוע המשימה וידריכו את המשתתפים.
הכנת מורים לשלב ג' הכנת מורים לחידון הסינכרוני
מועד ייקבע בתיאום עם המורה המלווה.
לקראת שלב ג' בתחרות הגשת משימת הכנה לשלב ג'. משימת ההכנה, תהווה בסיס למטלה אותה יידרשו התלמידים לבצע במהלך שלב ג'.
שלב ג' חידון מקוון סינכרוני
במהלך החידון יתמודדו התלמידים יחד כקבוצה בשידור חי מול קבוצות אחרות. התלמידים יידרשו לענות על חידות מורכבות, לנתח תצפיות שיבצעו בשלב ההכנה לחידון, ולגבש מהן תוצאות ותשובות.
שלב ד' – חצי גמר בניית דגם
כל קבוצה תבנה דגם הקשור לנושא התחרות. הדגמים ייבנו על פי הנחיות ברורות שיינתנו בשלב זה.
שלב ה'
אירוע הגמר
אירוע סיום חגיגי
האירוע יתקיים בקמפוס המרכז הישראלי למצוינות בחינוך בירושלים.

* המועדים המדויקים מפורסמים ומתעדכנים באתר התחרות.

הבהרות לגבי שלבי התחרות

אירוע חשיפה מקוון. קישור למפגש יישלח למורים במייל.
שלב א': חידון מקוון, אשר יבוצע בכל אחד מבתי הספר באופן עצמאי. הקבוצות יקבלו קישור לטופס השאלון המקוון, ומועד בו ייפתח השאלון למענה. מרגע פתיחת השאלון, יעמוד לרשות הקבוצות זמן מוגבל לענות עליו.
שלב ב': משימת שיתוף בקהילה. הקבוצות יקבלו הנחיות מפורטות לגבי אופי המשימה ואופן התיעוד הנדרש. יש לשלוח את התיעוד על פי לוח הזמנים שהוגדר.
שלב ג': בניית דגם. כל קבוצה תידרש לבנות דגם ולהגיש סרטון הממחיש באופן מוצלח את הדגם. בנוסף, כל קבוצה תגיש מסמך קצר המפרט את המאפיינים השונים הכלולים בדגם. הדגמים, הסרטונים והמסמכים המצורפים אליהם, ייבחנו על פי קריטריונים שיוגדרו מראש. יש להימנע מתכנון ו/או מבנייה של הדגם או חלקים ממנו על-ידי גורמים מקצועיים, בין אם בשכר ובין אם בהתנדבות כתוצאה מהיכרות אישית או קרבה משפחתית. עם זאת, קבלת ייעוץ ועזרה מגורמים כאלה כחלק מתהליך הלמידה הִינה אפשרית ואף מומלצת. המורים המלווים צריכים אף הם להימנע מבנייה במקום התלמידים, למעט בכל נושא הדורש התערבות מבוגר בתהליך הבנייה מטעמי בטיחות.

בשלב זה של התחרות יתבקש ביה"ס להעביר רשימה שמית של עד 20 התלמידים משתתפים.

שלב הגמר: אירוע גמר חגיגי. הקבוצות המתחרות ייפגשו ויתחרו ביניהן בתחנות שונות הכוללות בנייה ושימוש במודלים, משימות, פתרון חידות ועוד.

הערה כללית בנוגע למבנה התחרות והשלבים השונים: במקרה שהנחיות הבריאות לא יאפשרו לקיים שלב זה או אחר במתכונת שפורטה, תוגדר מתכונת חלופית והנחיות מפורטות מתאימות יופצו לשטח מבעוד מועד.

יצירת קשר
בתקופת התחרות יעמוד לרשות המשתתפים קו טלפון: 02-6755031 לבירורים, במסגרתו יינתן מענה לשאלות, וכן תיבת דואר אלקטרוני yamit@iasa.org.il לצורך פנייה וקבלה של תשובות מפורטות יותר.

תיעוד עבודת הצוותים
במהלך השלבים השונים של התחרות, יבוצעו פעילויות תיעוד; בכלל זאת, ייתכן שצוותי צילום יגיעו לחלק מבתי הספר. בשום מקרה, לא תהיה למהלכים אלה השפעה או קשר כלשהו לתהליך השיפוט. בתי הספר יתבקשו לחתום על אישור צילום ופרסום של התלמידים ברשתות החברתיות ובפרסומים של המרכז הישראלי למצוינות בחינוך ו/או של משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה  ו/או של משרד החינוך.

שיפוט
ציוני השלבים השונים של החידון ייקבע בהתאם למחוון ייעודי עבור כל שלב. הקבוצות ידורגו בהתאם להישגיהן; לוועדת השיפוט תישמר הזכות להחליט במקרים בודדים וחריגים על עליית קבוצות בין השלבים שלא על פי הדירוג בלבד.
זהות הקבוצות המנצחות באירוע הגמר תיקבע על פי הישגיהן במשימות איתן יתמודדו בשלב הגמר, ושקלולם עם הניקוד שצברו במהלך השלבים הקודמים בתחרות.

בנוסף לשיפוט המקצועי, ייתכן שתוגדר קטגוריית "חביב הקהל", בה התלמידים ידרגו את הביצועים של הקבוצות המתחרות בשלבים המתקדמים של התחרות. קטגוריה זו תוכרז בנפרד, ובכל מקרה הצבעת התלמידים בקטגוריה זו לא תשפיע על מהלך השיפוט המקצועי ועל הקביעה מי הן הקבוצות הזוכות בתחרות.

פרסום התוצאות

מספר ימים לאחר סיום כל שלב יקבלו הקבוצות הודעה ובה אישור על עלייה לשלב הבא, או על סיום השתתפותן בתחרות. קבוצות אשר יסיימו את השתתפותן בתחרות יקבלו חומרי המשך כדי שיוכלו להמשיך לפעול כקבוצה לומדת ולהנות מתכני התחרות מחוץ לתחרות עצמה.
פרסים

בתי הספר אשר ידורגו במקומות הראשונים יזכו בפרסים יקרי ערך.
תעודות  הערכה יוענקו לכל המשתתפים בגמר.

ועדת היגוי

ועדת ההיגוי של הפרויקט מורכבת מנציגי משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, משרד האנרגיה, משרד החינוך והמרכז הישראלי למצוינות בחינוך. הוועדה תדון ותקבל החלטות על-פי הצורך במהלך שלבי הביצוע של הפרויקט.

תנאים כלליים

המרכז הישראלי למצוינות בחינוך הוא הגוף העורך ומפעיל את התחרות. כל ההחלטות הנוגעות לקיומה של התחרות, לרבות הגשת מועמדות, בחירת זוכים, פרסים והחלטות אחרות תהיינה על פי התקנון ובסמכויות ההחלטה של ועדת ההיגוי, ולא ניתן יהיה לערער על הכרעתה.

התחרות וכל שלב בה יחלו ויסתיימו במועדים אשר ייקבעו ויפורסמו על ידי המרכז הישראלי למצוינות בחינוך. המרכז הישראלי למצוינות בחינוך יהיה רשאי לשנות את כללי התחרות, כפי שנקבעו בתקנון זה, תוך היוועצות בוועדת ההיגוי במידת הצורך, ובלבד שתפורסם על כך הודעה מראש באתר האינטרנט של המרכז.

הבהרות לגבי שלבי התחרות

אירוע חשיפה מקוון. קישור למפגש יישלח למורים במייל.
שלב א': חידון מקוון, אשר יבוצע בכל אחד מבתי הספר באופן עצמאי. הקבוצות יקבלו קישור לטופס השאלון המקוון, ומועד בו ייפתח השאלון למענה. מרגע פתיחת השאלון, יעמוד לרשות הקבוצות זמן מוגבל לענות עליו.
שלב ב': משימת שיתוף בקהילה. הקבוצות יקבלו הנחיות מפורטות לגבי אופי המשימה ואופן התיעוד הנדרש. יש לשלוח את התיעוד על פי לוח הזמנים שהוגדר.
שלב ג': חידון מקוון סינכרוני. על מנת להשתתף בחידון, יהיה על בית הספר להיערך בהתאם לדרישות מקדימות אשר יועברו על ידי המרכז הישראלי למצוינות בחינוך, ובפרט להשתתף בבדיקת מערכות הקשר במועד  שיקבע על ידי המרכז. בית ספר אשר לא יעמוד בכך לא יוכל להמשיך בתחרות.
שלב ד': בניית דגם. כל קבוצה תידרש לבנות דגם ולהגיש סרטון הממחיש באופן מוצלח את הדגם. בנוסף, כל קבוצה תגיש מסמך קצר המפרט את המאפיינים השונים הכלולים בדגם. הדגמים, הסרטונים והמסמכים המצורפים אליהם, ייבחנו על פי קריטריונים שיוגדרו מראש. יש להימנע מתכנון ו/או מבנייה של הדגם או חלקים ממנו על-ידי גורמים מקצועיים, בין אם בשכר ובין אם בהתנדבות כתוצאה מהיכרות אישית או קרבה משפחתית. עם זאת, קבלת ייעוץ ועזרה מגורמים כאלה כחלק מתהליך הלמידה הִינה אפשרית ואף מומלצת. המורים המלווים צריכים אף הם להימנע מבנייה במקום התלמידים, למעט בכל נושא הדורש התערבות מבוגר בתהליך הבנייה מטעמי בטיחות.

בשלב זה של התחרות יתבקש ביה"ס להעביר רשימה שמית של עד 20 התלמידים משתתפים.

שלב ה': אירוע גמר חגיגי. הקבוצות המתחרות ייפגשו ויתחרו ביניהן בתחנות שונות הכוללות בנייה ושימוש במודלים, משימות, פתרון חידות ועוד.

הערה כללית בנוגע למבנה התחרות והשלבים השונים: במקרה שהנחיות הבריאות לא יאפשרו לקיים שלב זה או אחר במתכונת שפורטה, תוגדר מתכונת חלופית והנחיות מפורטות מתאימות יופצו לשטח מבעוד מועד.

יצירת קשר
בתקופת התחרות יעמוד לרשות המשתתפים קו טלפון: 02-6755031 לבירורים, במסגרתו יינתן מענה לשאלות, וכן תיבת דואר אלקטרוני yamit@iasa.org.il לצורך פנייה וקבלה של תשובות מפורטות יותר.

תיעוד עבודת הצוותים
במהלך השלבים השונים של התחרות, יבוצעו פעילויות תיעוד; בכלל זאת, ייתכן שצוותי צילום יגיעו לחלק מבתי הספר. בשום מקרה, לא תהיה למהלכים אלה השפעה או קשר כלשהו לתהליך השיפוט. בתי הספר יתבקשו לחתום על אישור צילום ופרסום של התלמידים ברשתות החברתיות ובפרסומים של המרכז הישראלי למצוינות בחינוך ו/או של משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה  ו/או של משרד החינוך.

שיפוט
ציוני השלבים השונים של החידון ייקבע בהתאם למחוון ייעודי עבור כל שלב. הקבוצות ידורגו בהתאם להישגיהן; לוועדת השיפוט תישמר הזכות להחליט במקרים בודדים וחריגים על עליית קבוצות בין השלבים שלא על פי הדירוג בלבד.
זהות הקבוצות המנצחות באירוע הגמר תיקבע על פי הישגיהן במשימות איתן יתמודדו בשלב הגמר, ושקלולם עם הניקוד שצברו במהלך השלבים הקודמים בתחרות.

בנוסף לשיפוט המקצועי, ייתכן שתוגדר קטגוריית "חביב הקהל", בה התלמידים ידרגו את הביצועים של הקבוצות המתחרות בשלבים המתקדמים של התחרות. קטגוריה זו תוכרז בנפרד, ובכל מקרה הצבעת התלמידים בקטגוריה זו לא תשפיע על מהלך השיפוט המקצועי ועל הקביעה מי הן הקבוצות הזוכות בתחרות.

פרסום התוצאות

מספר ימים לאחר סיום כל שלב יקבלו הקבוצות הודעה ובה אישור על עלייה לשלב הבא, או על סיום השתתפותן בתחרות. קבוצות אשר יסיימו את השתתפותן בתחרות יקבלו חומרי המשך כדי שיוכלו להמשיך לפעול כקבוצה לומדת ולהינות מתכני התחרות מחוץ לתחרות עצמה.
טקס ההכרזה על המנצחים בתחרות על ידי מנהלי התחרות מטעם המרכז הישראלי למצוינות בחינוך ונציגי משרד החדשנות, מדע והטכנולוגיה, יתקיים בסיום אירוע הגמר, בנוכחות בכירים מתחום החלל בישראל ומערכת החינוך.

פרסים

בתי הספר אשר ידורגו במקומות הראשונים יזכו בפרסים יקרי ערך.
תעודות  הערכה יוענקו לכל המשתתפים בגמר.

ועדת היגוי

ועדת ההיגוי של הפרויקט מורכבת מנציגי משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, משרד החינוך והמרכז הישראלי למצוינות בחינוך. הוועדה תדון ותקבל החלטות על-פי הצורך במהלך שלבי הביצוע של הפרויקט.

תנאים כלליים

המרכז הישראלי למצוינות בחינוך הוא הגוף העורך ומפעיל את התחרות. כל ההחלטות הנוגעות לקיומה של התחרות, לרבות הגשת מועמדות, בחירת זוכים, פרסים והחלטות אחרות תהיינה על פי התקנון ובסמכויות ההחלטה של ועדת ההיגוי, ולא ניתן יהיה לערער על הכרעתה.

התחרות וכל שלב בה יחלו ויסתיימו במועדים אשר ייקבעו ויפורסמו על ידי המרכז הישראלי למצוינות בחינוך. המרכז הישראלי למצוינות בחינוך יהיה רשאי לשנות את כללי התחרות, כפי שנקבעו בתקנון זה, תוך היוועצות בוועדת ההיגוי במידת הצורך, ובלבד שתפורסם על כך הודעה מראש באתר האינטרנט של המרכז.

Start typing and press Enter to search