לוח זמנים אולימפיאדת החלל ע"ש רמון

לחטיבות הביניים שנה"ל תשפ"ב

שלב מועד ביצוע/הגשה שעות מהות השלב
הרשמה עד לתאריך ד' בחשוון תשפ"ב 10.10.21 יש להיכנס לקישור הבא ולמלא את טופס ההרשמה.
אירוע פתיחה  י"ג בחשוון תשפ"ב 19.10.21 11:00-12:00 אירוע חשיפה מקוון
וובינר חשיפה למבנה התחרות ונושאיה, הרצאה הכוללת לימוד מושגים בסיסיים וידע רלוונטי להמשך התחרות. הצפייה בהרצאה חיונית לצורך הכנה לשלב הראשון של התחרות.
שלב א' י"ז עד י"ט בכסלו תשפ"ב
21-23.11.21
(לכל בית ספר ייקבע מועד)
10:00-13:00 חידון מקוון א-סינכרוני
החידון יכלול שאלות מורכבות המצריכות היכרות רחבה עם תחום הידע, יכולת חשיבה מעמיקה, הסקת מסקנות ושימוש בידע באופן פעיל.
כשלב מקדים יקבלו הקבוצות המשתתפות בחידון משימת הכנה, אשר תכלול הגדרת תכנים ללימוד ממקורות מידע.
שלב ב' – ארגון פעילות בקהילה ט"ו בשבט תשפ"ב
17.1.22
עד השעה 13:00 משימת שיתוף הקהילה (בי"ס/שכונה) בפרויקט מדע אזרחי (Citizen Science)
כלל הקהילה תוזמן להשתתף בפרויקט מדע אזרחי, כאשר חברי הקבוצה יתאמו את ביצוע המשימה וידריכו את המשתתפים
הכנת מורים לשלב ג' כ"ה עד כ"ח בשבט תשפ"ב

27-30.1.22
(לכל בית ספר ייקבע מועד)

14:00-15:00
או
15:45-17:15

הכנת מורים לחידון הסינכרוני
מועד ייקבע בתיאום עם המורה המלווה

לקראת שלב ג' בתחרות ט"ז באדר א' תשפ"ב 17.2.22 עד השעה 13:00 הגשת משימת הכנה לשלב ג'. משימת ההכנה, תהווה בסיס למטלה אותה יידרשו התלמידים לבצע במהלך החידון המקוון.
שלב ג' כ' עד כ"ג באדר א' תשפ"ב
21-24.2.22
(לכל בית ספר ייקבע מועד)
10:30-12:00 חידון מקוון סינכרוני
במהלך החידון יתמודדו התלמידים יחד כקבוצה בשידור חי מול קבוצות אחרות. התלמידים יידרשו לענות על חידות מורכבות, לנתח תצפיות שיבצעו בשלב ההכנה לחידון, ולגבש מהן תוצאות ותשובות.
שלב ד' – חצי גמר א' בסיוון תשפ"ב תשפ"ב
2.5.22
עד השעה 13:00 בניית דגם
כל קבוצה תבנה דגם הקשור לנושא התחרות. הדגמים ייבנו על פי הנחיות ברורות שיינתנו בשלב זה.
שלב ה'
אירוע הגמר
יעודכן בהמשך 09:00-16:00 אירוע סיום חגיגי
האירוע יתקיים בקמפוס המרכז הישראלי למצוינות בחינוך בירושלים.

Start typing and press Enter to search