לוח זמנים אולימפיאדת החלל ע"ש רמון

לחטיבות הביניים שנה"ל תשפ"ג

שלב מועד ביצוע/הגשה שעות מהות השלב
הרשמה עד לתאריך ח' בתשרי תשפ"ג 3.10.22 .
אירוע פתיחה  א' בחשוון תשפ"ג 26.10.22 11:00-12:00 אירוע חשיפה מקוון
וובינר חשיפה למבנה התחרות ונושאיה, הרצאה הכוללת לימוד מושגים בסיסיים וידע רלוונטי להמשך התחרות. הצפייה בהרצאה חיונית לצורך הכנה לשלב הראשון של התחרות.
שלב א'  ג' עד ו' בכסלו תשפ"ג
27-30.11.22
(לכל בית ספר ייקבע מועד)
10:00-13:00 חידון מקוון א-סינכרוני
החידון יכלול שאלות מורכבות המצריכות היכרות רחבה עם תחום הידע, יכולת חשיבה מעמיקה, הסקת מסקנות ושימוש בידע באופן פעיל.
כשלב מקדים יקבלו הקבוצות המשתתפות בחידון משימת הכנה, אשר תכלול הגדרת תכנים ללימוד ממקורות מידע.
שלב ב' – ארגון פעילות בקהילה י"ד בשבט תשפ"ג
5.2.23
עד השעה 13:00 משימת שיתוף הקהילה (בי"ס/שכונה) בפרויקט מדע אזרחי (Citizen Science)
כלל הקהילה תוזמן להשתתף בפרויקט מדע אזרחי, כאשר חברי הקבוצה יתאמו את ביצוע המשימה וידריכו את המשתתפים
 חצי גמר כ"ט בניסן  תשפ"ג
20.4.23
עד השעה 13:00 בניית דגם
כל קבוצה תבנה דגם הקשור לנושא התחרות. הדגמים ייבנו על פי הנחיות ברורות שיינתנו בשלב זה.
אירוע הגמר כ"ג בסיון תשפ"ג 12.6.23 09:00-16:00 אירוע סיום חגיגי

Start typing and press Enter to search